இன்றைய கொரோனா ஸ்கோர்: அக்டோபர் 14, 2020

இன்றைய கொரோனா ஸ்கோர்: அக்டோபர் 14, 2020
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 4,462
  • தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 6,70,392
  • சென்னையில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1130
  • சென்னையில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 185,573
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 52
  • தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 10,426
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியுள்ளவர்கள்: 5,083
  • தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 6,17,403
  • தமிழகத்தில் இன்று கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 93,844
  • தமிழகத்தில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 83,40,674

admin

இதையும் கொஞ்சம் படியுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *