இன்றைய கொரோனா ஸ்கோர்: அக்டோபர் 15, 2020

இன்றைய கொரோனா ஸ்கோர்: அக்டோபர் 15, 2020
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 4410
  • தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 674,802
  • சென்னையில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1148
  • சென்னையில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 186,667
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 49
  • தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 10472
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியுள்ளவர்கள்: 5055
  • தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 622,458
  • தமிழகத்தில் இன்று கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 89067
  • தமிழகத்தில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 84,29,741

admin

இதையும் கொஞ்சம் படியுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *