உலகில் இன்றைய கொரோனா நோயாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை இதுதான்!

உலகில் இன்றைய கொரோனா நோயாளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை இதுதான்!
 • உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,152,324
  உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,102,425
  உலகம் முழுவதும் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை:8,679,297
 • அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 8,216,305
  அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 222,717
  அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை: 2,673,450
 • பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 5,170,996
  பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 152,513
  பிரேசிலில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை: 419,037
 • இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 7,365,509
  இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 112,146
  இந்தியாவில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை: 804,705

admin

இதையும் கொஞ்சம் படியுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *