இன்றைய கொரோனா ஸ்கோர்: அக்டோபர் 16, 2020

இன்றைய கொரோனா ஸ்கோர்: அக்டோபர் 16, 2020
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 4389
  • தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 679,191
  • சென்னையில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1140
  • சென்னையில் மொத்தம் மட்டும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 187,852
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 57
  • தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் கொரோனாவால் பலியானவர்கள்: 10529
  • தமிழ்நாட்டில் இன்று கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியுள்ளவர்கள்: 5245
  • தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவில் இருந்து குணமாகியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 627,703
  • தமிழகத்தில் இன்று கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை: 89,497
  • தமிழகத்தில் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை: 85,19,238

admin

இதையும் கொஞ்சம் படியுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *