தமிழ்நாட்டில் இரண்டாண்டு பி.எட் படிப்புக்கு யு.ஜி.சி அனுமதி

தமிழ்நாட்டில் இரண்டாண்டு பி.எட் படிப்புக்கு யு.ஜி.சி அனுமதி

தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டாண்டு பி.எட் பட்டப்படிப்புக்கு யு.ஜி.சி அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்த ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதம் நடைபெறும்.

தமிழ் வழியில் 500 மாணவர்களும், ஆங்கில வழியில் 500 மாணவர்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

பி.எட் படிப்புக்கான வகுப்புகள் மே மாதம் தொடங்கும் என அறிவித்துள்ளது.

shiva

இதையும் கொஞ்சம் படியுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *