தங்கத்தின் விலை-குறைவு!!

தங்கத்தின் விலை-குறைவு!!

சென்னையில், ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு 35 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை, சவரனுக்கு ரூ.8 குறைந்து, ரூ.35,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.4,385-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

shiva

இதையும் கொஞ்சம் படியுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *