ஆசிய சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த -9வயது சிறுவன் !!!

ஆசிய சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்த -9வயது சிறுவன் !!!

9 வயது சிறுவனினான ஹயன் அப்துல்லா சிறுவயதிலேயே சமையல் ஆர்வம் கொண்டுள்ளார்.

இவர் 1 மணி நேரத்தில் 172 வகை உணவு சமைத்துள்ளார்.

ஆசிய சாதனை புத்தகத்திலும் ,இந்திய சாதனை புத்தகத்திலும் இடம்பிடித்துள்ளார்.

ஹயன் சாதனையை பாராட்டி ஆசிய சாதனை புத்தகத்தில் பொறுப்பாளர் விவேக் சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளார்.

shiva

இதையும் கொஞ்சம் படியுங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *